ส่ง Link URL การสร้างเว็บเพจด้วย ภาษา PHP

04  ส่งงาน ปวส. 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ให้ Copy  URL  website ของนักศึกษา

ผลงานนักศึกษา สร้างนิทานจาก Powerpoint (เลขานุการ)

23ผลงานนักศึกษา ปวช. 2/1 และ 2/2  เลขานุการ ในการสร้างการ์ตูนนิทาน จากโปรแกรม PowerPoint

บทเรียน E-Learning

a5ลิงค์ สำหรับเข้าเรียน  E-Learning ในวิชาต่างๆ ของครูพีรญา ดุนขุนทด  : http://elearning.technicchan.ac.th

ผลงานนักศึกษา PhotoBook

9_03   ผลงานนักศึกษา ปวช. 2 เลขานุการ  โดยใช้โปรแกรม Powerpoint  ในการสร้างงาน PhotoBook

ผลงานการพัฒนาเว็บไซต์ e-commerce

46_36     รวบรวมเว็บไซต์ในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (e-commerce)   นักศึกษา ปวส. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คลิกที่ลิงค์  URL เพื่อชมเว็บไซต์

ตัวอย่างรูปเล่ม วิชาการใช้โปรแกรมมัลติเดีย

ผลงานมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ Flash ปวช.2 คอมฯ

9_01  ให้นักศึกษาทำการ คัดลอก  URL   Youtube  ผลงานนักศึกษา มาวางที่ช่องความคิดเห็น  แจ้งชื่อกลุ่ม  ชื่อสมาชิก  ชั้น และเลขที่

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.