ผลงานนักศึกษา สร้างนิทานด้วยโปรแกรม Powerpoint

ส่ง Link การสร้างเว็บไซต์แผนกวิชา ปวช. 3

house10ให้นักศึกษาส่ง Link เว็บไซต์แผนกวิชาที่นักศึกษาสร้าง

ส่ง Link เว็บไซต์ ปวส. 1 คอมฯธุรกิจ

9_11 นักศึกษา ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ส่ง URL  เว็บไซต์ของกลุ่มตนเอง  โดยการ post  รายละเอียดด้านล่าง

ส่ง Link เว็บไซต์ E-Portfolio ปวช. 3

5_01  ให้นักศึกษาส่ง Link เว็บไซต์ E-Portfolio ปวช. 3

ส่ง Link Web-Portfolio

46_36  ให้นักศึกษา ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส่ง Link  Website portfolio ของตนเอง

ส่ง Link website e-commerce ปวส.2 คอมฯ

a5ส่ง Link เว็บไซต์  e-commerce   ที่ได้ upload ขึ้น Web Server เรียบร้อยแล้ว

ส่ง Link Website ปวช. 3/2 คอมฯ

23 ให้นักศึกษา ส่ง Link  website  ที่ได้ทำการ Upload ขึ้นเว็บเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้ว