ส่ง Link เว็บไซต์ ปวส.1 คอมฯ

22_44  ให้นักศึกษาส่ง Link เว็บไซต์

ผลงานนักศึกษา ปวส.1 คอมฯ

a5ผลงานนักศึกษา ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  การสร้าง Animation ด้วยโปรแกรม Flash

ผลงานนักศึกษาปวช.2 ด้วยโปรแกรม Flash

46_36ผลงานนักศึกษาปวช. 2/1 และ ปวช.2/2  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สร้าง Animation ด้วยโปรแกรม Flash

ส่ง Link URL การสร้างเว็บเพจด้วย ภาษา PHP

04  ส่งงาน ปวส. 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ให้ Copy  URL  website ของนักศึกษา

ผลงานนักศึกษา สร้างนิทานจาก Powerpoint (เลขานุการ)

23ผลงานนักศึกษา ปวช. 2/1 และ 2/2  เลขานุการ ในการสร้างการ์ตูนนิทาน จากโปรแกรม PowerPoint

บทเรียน E-Learning

a5ลิงค์ สำหรับเข้าเรียน  E-Learning ในวิชาต่างๆ ของครูพีรญา ดุนขุนทด  : http://elearning.technicchan.ac.th

ผลงานนักศึกษา PhotoBook

9_03   ผลงานนักศึกษา ปวช. 2 เลขานุการ  โดยใช้โปรแกรม Powerpoint  ในการสร้างงาน PhotoBook

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.