ผลงานการพัฒนาเว็บไซต์ e-commerce

46_36     รวบรวมเว็บไซต์ในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (e-commerce)   นักศึกษา ปวส. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คลิกที่ลิงค์  URL เพื่อชมเว็บไซต์

23 Responses

 1. http://doggyshop2.netai.net
  น.ส.นันทวัน กิตติอุมากร ปวส.2 เลขที่ 12

 2. http://www.nuch.host56.com/
  น.ส นุชจรี ริมคีรี ปวส.2 เลขที่่ 14

 3. http://www.taninso.site40.net
  นาย.ธานินทร์ สมบัติบัวเขียว ปวส.2 เลขที่ 10

 4. http://audiauddy.site40.net
  นาย จักรพันธ์ จันทร์โป้ ปวส.2 เลขที่ 5

 5. http://mybags.site40.net
  น.สปิยะธิดา สุทธิธารสมบัติ เลขที่ 16

 6. http://nisakorn.comeze.com
  น.ส.นิสากร ศรีบุรุษ เลขที่ 13 ปวส.2

 7. http://koreashop.site40.net
  น.ส.จุฑารัตน์ สันดิตถ์ เลขที่ 8 ปวส.2 คอมฯ

 8. http://warangknanfarm.host22.com/index.php
  น.ส.วรางคณา คชเสนี เลขที่ 21

 9. http://www.my-bike.site90.com
  น.ส.กุลวดี เจริญพร เลขที่ 1

 10. http://lannabed.site40.net
  น.ส.รุ่งรัตน์ กุลมาศ เลขที่ 19

 11. http://lerdwilai.site40.net
  น.ส.เลิศวิไล ศรีประเสริฐ เลขที่ 20

 12. http://khajohnpong11072537.net76.net
  นายขจรพงศ์ วรรณโชติ เลขที่ 2

 13. http://hansport.comuf.com/
  นายสุริยา จันทะระ เลขที่ 24

 14. http://pongza57.site88.net/
  นาย ปิตุภูมิ ศรีบุษรา เลขที่ 15

 15. http://blownyshop.hostoi.com/
  นายอิสระ ดาสุโพธิ์ เลขที่ 26

 16. http://fattyshop.site40.net
  น.ส.ศิริรัตน์ เพ็ญสว่าง เลขที่ 23

 17. http://kittybymadam.site40.net
  นางสาวพิศลักษณ์ ทบทวนน้อย เลขที่ 18

 18. http://ovenovenshop.site40.net
  นางสาวนันทกานต์ การวงษ์

 19. http://shoes01.site90.com/
  นางสาวศศิวิมล เม่นสุข เลขที่ 22

 20. http://patcharapon.host22.com/
  นายพัชรพล เฉลิมศรีภิญโญรัช เลขที่ 17

 21. http://khwanruedee.site40.net
  น.ส.ขวัญฤดี ศิลสังวรณ์ เลขที่ 3

 22. http://slim2st.herobo.com/
  นาย ชนิพล หอมประเสริฐ

 23. http://nok-case.site90.com/
  นางสาวจันจิรา เมืองทีรัก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: