ผลงานมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ Flash ปวช.2 คอมฯ

9_01  ให้นักศึกษาทำการ คัดลอก  URL   Youtube  ผลงานนักศึกษา มาวางที่ช่องความคิดเห็น  แจ้งชื่อกลุ่ม  ชื่อสมาชิก  ชั้น และเลขที่

20 Responses

 1. นางสาว เจนจิรา บุตรดาสิม เลขที่3
  นางสาว เจนจิรา จันทร์โป้ เลขที่4
  นางสาว บุณยานุช ไวการ เลขที่12
  ปวช.2/1 เเผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


 2. นางสาว เนติมา ไกรณรงค์ เลขที่ 11
  นางสาว พรรณประภา สุนันต๊ะ เลขที่ 17
  นางสาว สุณิสา ปินะกาพัง เลขที่ 26
  ปวช.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


 3. นางสาวกฤติกา เพ็ชรสน เลขที่ 1
  นางสาวแพรวนภา ตามล เลขที่ 20
  นางสาวภัคจิรา แก้วขาว เลขที่ 21
  ปวช.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 4. นาย ณัฐพนธ์ เดชเลิศประยูร เลขที่ 8
  นาย ธนพล เขียวอ่อน เลขที่ 10
  นาย สุรเชษฐ์ หงษ์ทอง เลขที่ 28
  ปวช.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


 5. นาย ทักษิณ บริกัปปกุล
  เลขที่ 04 รหัสนักศึกษา 5622040036
  นาย ปวีณวัช โอภาชาติ
  เลขที่ 10 รหัสนักศึกษา 5622040042
  นาย อภิสิทธิ์ พรชัย
  เลขที่ 27 รหัสนักศึกษา 5622040059
  ปวช.2/2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 6. น.ส.สริญญา สมพงษ์ เลขที่ 25
  นาย คุณวุฒิ รอบรู้ เลขที่ 2
  นายชัชวาล ฟูพันธ์ เลขที่ 6
  ปวช.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์


 7. นางสาวเบญจวรรณ ศักดิ์รินทร์ เลขที่ 13
  นางสาวปนัดดา เขตรสว่าง เลขที่ 14
  นางสาววารุณี หอมกลิ่น เลขที่ 23
  ปวช.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


 8. นายมติชน เงาสะอาด ปวช 2/1 เลขที่ 22
  นายอานนท์ ประทีปสุขทน ปวช2/1 เลขที่ 29
  นายพิพัฒน์ ประมงกิจ ปวช2/1เลขที่ 18


 9. นาย วิโรจน์ เหลาพรม เลขที่ 24
  นาย เอกรัฐ สิทธิวิภัทร เลขที่ 30
  นายโชคดี วุฒิโชติวณิชย์กิจ เลขที่ 7
  ปวช. 2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


 10. นส.เทพธิดา ใจกว้าง เลขที่ 9
  นส.ปวีณา เพ็งมณี เลขที่16
  นส.เพ็ญพิสุทธิ์ แพทย์ไชยวงศ์ เลขที่ 19
  ปวช.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


 11. น.ส.เบญจวรรณ ศักดิ์รินทร์ เลขที่ 13
  น.ส.ปนัดดา เขตรสว่าง เลขที่ 14
  น.ส.วารุณี หอมกลิ่น เลขที่ 23
  ปวช.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


 12. นางสาวชมฤดี ร้อยแก้ว เลขที่ 5
  นางสาวสุนิสา นาคเอี่ยม เลขที่ 27
  นายปรีชา กาลจักร เลขที่ 15
  ปวช.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


 13. จัดทำโดย
  นาย พัฒนะ สังวาล เลขที่ 11
  นางสาว รวิษฎา เกิดโสฬศ เลขที่ 16
  นางสาว วสุนทรา ฮวดสุนทร เลขที่ 18
  ปวช.2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


 14. จัดทำโดย
  นาย คฑาวุธ ทองสุข เลขที่ 02
  นาย ธนกร ศรีปราช เลขที่ 06
  นาย ภานุมาสค์ ฟิค เลขที่ 14
  ปวช. 2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


 15. จัดทำโดย
  นางสาวมัฌฑนา พงสะเดา เลขที่.15
  นางสาวรัชนีกร ทรงชนะ เลขที่.17
  นางสาวอรพินท์ รัตนสร้อย เลขที่.27
  ปวช.2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


 16. จัดทำโดย
  นางสาวปรียารัตน์ ทุ่มทอง เลขที่.9
  นางสาวศศิธร บุษบง เลขที่.20
  นางสาวสาวิตรี มากบุญ เลขที่.22
  ปวช.2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


 17. จัดทำโดย
  นาย ธนกร ทองภักดี เลขที่ 5
  นาย ภคพงษ์ สุติน เลขที่ 12
  นาย สิทธิณัฐ สันทัสนะโชค เลขที่ 23
  ปวช. 2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


 18. จัดทำโดย
  นส.ธนัญญา แดงเวียง เลขที่ 7
  นส.ศุภรัตน์ เดือนสว่าง เลขที่ 21
  นส.สุณิษา วารีสี เลขที่ 23
  แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.2/2


 19. นางสาว. จันทร์สุดา ขะสุดใจ เลขที่03
  นางสาว. สุภาวดี วิชิต เลขที่ 25
  นาย. วิทโยธิน ปานไธสง เลขที่ 20
  ปวช.2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


 20. นางสาว บุษยา แก่นบุญ
  นางสาว มอมนิค ชาติ
  ปวช.2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: