ผลงานนักศึกษา PhotoBook

9_03   ผลงานนักศึกษา ปวช. 2 เลขานุการ  โดยใช้โปรแกรม Powerpoint  ในการสร้างงาน PhotoBook

ผลงานการพัฒนาเว็บไซต์ e-commerce

46_36     รวบรวมเว็บไซต์ในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (e-commerce)   นักศึกษา ปวส. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คลิกที่ลิงค์  URL เพื่อชมเว็บไซต์

ตัวอย่างรูปเล่ม วิชาการใช้โปรแกรมมัลติเดีย

ผลงานมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ Flash ปวช.2 คอมฯ

9_01  ให้นักศึกษาทำการ คัดลอก  URL   Youtube  ผลงานนักศึกษา มาวางที่ช่องความคิดเห็น  แจ้งชื่อกลุ่ม  ชื่อสมาชิก  ชั้น และเลขที่

e-commerce

http://issuu.com/meawsukee/docs/ecommerce?e=3844931/8021551

 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการสอนของครูพีรญา

9_01ให้นักศึกษา คลิก Link  ด้านล่าง เพื่อตอบแบบสอบถามค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/1g8Ma41BZv8Ym59LoRr48xoH9dAo0y-RTVVmQLUwzMY8/viewform

งานมอบหมาย ปวส.2 คอมฯ

05

ข้อ.1 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม  PHP   เมื่อกำหนดให้  (a, b, c  และ  d  คือตัวแปร)

สูตร สมการทางคณิตศาสตร์            6-4-2013 8-03-49 PM

ปล.  กำหนดค่าคงที่ให้กับตัวแปรตามสะดวก

 

 

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.