ส่ง Link เว็บไซต์ ปวส. 1 คอมฯธุรกิจ

9_11 นักศึกษา ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ส่ง URL  เว็บไซต์ของกลุ่มตนเอง  โดยการ post  รายละเอียดด้านล่าง

13 Responses

 1. http://mechanictechnicchan.96.lt/
  แผนกช่างกลโรงงาน
  น.ส.ดวงจินดา กิจจานนท์ เลขที่ 13
  น.ส.ศิริวรรณ ธนะมูล เลขที่ 28

 2. http://tnmmc.96.lt/
  พิพิธภัณฑ์ พาณิชย์ นาวี จันทบุรี
  นายเฉลิมพล ยาสมุทร เลขที่ 7
  นางสาวสิริวรรณ ศิริโวหาร เลขที่ 31

 3. http://phonechan.pe.hu/
  ร้านคลังโทรศัพท์
  น.ส.ชญาณิศา จีรภาปัญญาวุธ เลขที่8
  น.ส.ชุติกาจญน์ กายะรังษี เลขที่9

 4. http://managementtechnicchan.esy.es/
  แผนกการจัดการทั่วไป
  นางสาวศิริวรรณ สมบัติ เลขที่ 29
  นางสาวสุรีรัตน์ ศรีภู เลขที่ 34

 5. โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
  น.ส.วราภรณ์ ครรลัย เลขที่ 27
  น.ส.อภิญญา แก้วค้ำ เลขที่ 38
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.1/1

 6. http://talumkrua.890m.com/
  ตะลุมครัว
  นางสาวกนกกาญจน์ ดำเนินกิจ เลขที่1
  นางสาวสิริพรรณ พาดี เลขที่30
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.1/1

 7. http://banthaledawhomestey.esy.es/
  บ้านทะเลดาวโฮมสเตย์
  น.ส.กนกวรรณ กิจประเสริฐ เลขที่ 2
  น.ส.กฤษณา ดวงจิตต์เจริญ เลขที่ 3
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.1

 8. http://bmee.esy.es/
  บริษัทเรืองกิตต์การเกษตร
  นางสาวนภตวัน โชติบัญชา เลขที่ 16
  นางสาวพิชญานิน นันภักดี เลขที่ 24

 9. http://welder.esy.es
  แผนกช่างเชื่อมโลหะการ
  นางสาวพัชริฏาน้ำเหนือ เลขที่23
  นางสาวกิ่ง กลัดเข็มเพชร เลขที่41

 10. http://santegym.esy.es/
  นางสาวเจนจิรา แตงใบอ่อน เลขที่ 6
  นางสาวสุกัญญา ปินะถา เลขที่32

 11. http://bantroknongschool.pe.hu/
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
  นางสาวณิชรีย์ บรรจบ
  นางสาวบุษกร ก้องโสตร์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: