ส่ง Link Website ปวช. 3/2 คอมฯ

23 ให้นักศึกษา ส่ง Link  website  ที่ได้ทำการ Upload ขึ้นเว็บเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้ว

8 Responses

 1. http://coffee-sweety.cloudaccess.host/
  นายทักษอณ บริกัปปกุล เลขที่ 03
  นายปวีณวัช โอภาชาติ เลขที่ 09
  นายภานุมาศ ฟิค เลขที่ 12
  นางสาววสุนทรา ฮวดสุนทร เลขที่ 17

 2. http://watphailom.cloudaccess.host/

  น.ส. มัฌฑนา พงสะเดา เลขที่ 14
  น.ส. รัชนีกร ทรงชนะ เลขที่ 16
  น.ส. อรพินท์ รัตนสร้อย เลขที่ 26

  ปวช.3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 3. http://shoolmunicipality1.freesite.host/
  นางสาวจันทร์สุดา ขะสุดใจ เลขที่ 2
  นายธนกร ครีปราช เลขที่ 5
  นางสาวธนัญญา แดงเวียง เลขที่ 6

 4. http://bas.freesite.host/index.php/home
  นาย คฑาวุธ ทองสุข เลขที่1
  นางสาว บุษยา แก่นบุญ เลขที่ 7
  นางสาว รวิษฎา เกิดโสศฬ เลขที่15

 5. http://watchantnr.cloudaccess.host
  นางสาวสุณิษา วารีสี เลขที่ 23
  นางสาวศศิธร บุษบง เลขที่19
  นงสาวปรียารัตน์ ทุ่มทอง เลขที่ 8

 6. http://samphan.freesite.host/
  นางสาว มอมนิค ชาติ เลขที่13
  นางสาว สาวิตรี มากบุญ เลขที่21
  นางสาว สุภาวดี วิชิต เลขที่24

 7. http://mechanicc.freesite.host/
  นาย ธนกร ทองภักดี เลขที่ 4
  นาย ภคพงษ์ สุติน เลขที่ 11
  นาย สิทธิณัฐ สันทัสนะโชค เลขที่ 22
  นาย อภิสิทธิ์ พรชัย เลขที่ 25

 8. http://nartsinchan.jdevcloud.com/
  นายพัฒนะ สังวาล เลขที่ 10
  นายวิทโยธิน ปานไธสง เลขที่ 18
  นางสาว ศุภรัตน์ เดือนสว่าง เลขที่ 20

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: