ปวส.2 คอมฯ หลักการออกแบบเว็บเพจ

23งานมอบหมาย

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น  3  กลุ่ม

2. ให้แต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
     2.1 Internet Explorer
     2.2 Google Chrome
     2.3  Mozilla Firefox

3. ให้นักศึกษาทำการศึกษาค้นคว้า และอธิบายถึงวิธีการใช้งานโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ แต่ละตัว
     3.1 ส่วนประกอบของหน้าจอ
     3.2 วิธีการเรียกดูเว็บเพจที่ต้องการ
     3.3 วิธีเลือกภาษา
     3.4 วิธีการเลือกขนาดตัวอักษร
     3.5 การเปลี่ยนฟอนต์มาตรฐาน
     3.6 การเปลี่ยนหน้าเร่ิมต้น (Home page หรือ Start Page)
     3.7 จัดการไฟล์ที่สร้างชั่วคราว (Temporary Internet files)
    3.8 การกำหนดรูปแบบการพิมพ์เว็บเพจ (Page setup)
    3.9 การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ และการพิมพ์เว็บเพจ
     3.10 เก็บชื่อที่ชื่นชอบไว้ใน Favorite
     3.11 การจัดการกับ Favorite  ( เพิ่มโฟลเดอร์ใหม่, ย้ายโฟลเดอร์, ลบโฟลเดอร์)
     3.12 การใช้งาน History
     3.13  ลบร่องลอย ใน History  และไฟล์ชั่วคราว

4. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ทำรูปเล่มรายงาน และนำเสนอหน้าชั้นเรียน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: