กำหนดการเปิดภาคเรียน 2/2555

๑๗  ตุลาคม ๒๕๕๕   นักศึกษา ปวช. ๑    ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕
๑๘  ตุลาคม ๒๕๕๕   นักศึกษา ปวช. ๒,๓  ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕
๑๙  ตุลาคม ๒๕๕๕   นักศึกษา ปวส. ๑,๒  ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕
๒๒  ตุลาคม ๒๕๕๕   เปิดภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕
๓๑ ตุลาคม–๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้า เรียนซ้ำ,ปรับเกรด,เพิ่ม
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  สิ้นภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕

 

                   อุตสาหกรรม 8.30  น  –   12.00 น.
พาณิชยกรรม    13.00  น. –   15.30 น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: