ส่ง Link เว็บเพจ ปวส.1 คอมฯ (เขียนด้วยภาษา HTML)

นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   เมื่อนักศึกษา upload  เว็บเพจ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่ง link   URL  เว็บเพจของนักศึกษาที่ comment  ด้านล่าง

28 Responses

 1. http://5732040003.netai.net/
  นางสาวแก้วเกษณี จันทวาท เลขที่ 3

 2. http://thanison.netai.net/
  นาย ธนิสร แสงมัธยม เลขที่ 10

 3. http://5732040024.netai.net/
  นาย สิทธิโชค เฉกแสงทอง เลขที่ 24

 4. http://naparat5732040014.comuf.com/
  น.ส. นภารัตน์ ศิริบุญ เลขที่14

 5. http://gigchanjira.netai.net/Noname3.html
  นางสาวจันจิรา เถาดำแก้ว เลขที่ 5

 6. http://numfon.comuf.com/
  นางสาว ธิติยา เพ็ชรพะวงค์ เลขที่ 13

 7. http://somruthai.netai.net/index.html
  นางสาวสมฤทัย เนินไชย เลขที่ 23

 8. http://armyarmy2t.netau.net/Portforio.html
  นายภาคภูมิ วงศ์อุดม เลขที่ 28

 9. http://teanaphat.netai.net/
  นายณภัทร ลายิ้ม เลขที่ 7

 10. http://tanyamai.netai.net/
  น.ส.ธันยมัย พรหมสวัสดิ์ เลขที่12

 11. http://khanistha.netai.net/index.html
  น.ส. ขนิษฐา แสงอุทัย เลขที่ 4 ปวส1 คอม รหัสประจำตัว 5732040004

 12. http://portfoliofam.netai.net/
  นาย มนต์ณัฐ สะสม ปวส. เลขที่ 18

 13. http://sasitorn.netai.net/
  น.ส. ศศิธร ประเคน เลขที่ 22

 14. http://5732040001.netai.net/
  นางสาวกานต์พิชชา สาระเจริญ เลขที่ 1

 15. http://5732040027.netai.net
  นางสาวธยพร เอี่ยมบวร เลขที่ 27

 16. http://5732040021.netai.net/
  นางสาววรนุช ใจงาม เลขที่ 21

 17. http://portforiolacha.netai.net/
  น.ส. ลชา ขาววันดี เลขที่ 20

 18. http://hathaikan.netai.net/index.html
  น.ส.หทัยกาญจน์ อาสนะ เลขที่ 25 เลขประจำตัว 5732040025

 19. http://5732040029.host56.com/index.html
  น.ส ปิยะนุช สายศรี เลขที่ 29

 20. http://573204026.hostei.com/
  นายอรรถพล ชาวราษฎร์ เลขที่ 26

 21. http://www.chanonfc.netai.net
  นายชานนท์ สิทธิเวช เลขที่ 6

 22. http://5732040016.uphero.com
  นางสาวแพรพลอย พิลา เลขที่ 14

 23. http://teanaphat.netai.net/

  ณภัทร ลายิ้ม ส1 คอมฯ เลขที่7
  admin
  123456

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: