ส่ง Link เว็บเพจ ปวส.2 เลขา (สร้างด้วย Dreamweaver)

 นักศึกษา ปวส.2 เลขานุการ    เมื่อนักศึกษา upload  เว็บเพจ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่ง link   URL  เว็บเพจของนักศึกษาที่ comment  ด้านล่าง

18 Responses

 1. http://www.attractions.net76.net
  นางสาวพีรยา พิทักษ์โกศล เลขที่ 8 ปวส.2 แผนกเลขานุการ

 2. http://nanticha.site90.com/
  นางสาวนันทิชา บุญแย้ม ปวส.2 เลขานุการ เลขที่ 3

 3. http://herbalcuretoothache.host22.com/
  นางสาวไอลดา รอดน้อย ปวส.2 เลขานุการ เลขที่ 16

 4. http://health14.net76.net/
  นางสาวสุภาวดี พรรณา เลขที่14 เลขานุการ ปวส.2

 5. http://Minnie.net46.net
  นางสาวบุษยากร พลคาม ชั้นปวส.2 เลขานุการ เลขที่ 5

 6. http://recommend.netii.net/
  นางสาว สมิตา จันทอินทร์ ปวส.2 เลขานุการ เลขที่11

 7. http://chanthaburi.net84.net/
  น.ส.สุวิมล คำเมือง เลขที่ 16 เลขานุการ ปวส. 2

 8. http://rayongtourism.comxa.com/
  น.สจิตรานุช พูลพัฒน์ เลขที่ 2 ปวส.2 เลขานุการ

 9. http://rubberprocessing.host22.com/
  นางสาววริศา กาบกลางดอน ปวส.2 เลขานุการ เลขที่ 10

 10. http://giff57chan.net63.net/
  น.ส.กานต์มณี อมรเบญจรัตน์ เลขที่ 1 ปวส.2 การเลขานุการ

 11. http://chanthaburi.net84.net
  นางสาวสุวิมล คำเมือง เลขที่ 16 ปวส.2 แผนกวิชาการเลขานุการ

 12. http://sageherb.hostoi.com/hist.html
  นางสาวปภัสสร บุญศรี เลขที่ 6 ปวส. 2 เลขานุการ

 13. http://lovedogbk.webege.com
  นางสาวพิสุทธินี มะลิป่า เลขที่ 7 แผนกวิชาการเลขานุการ ปวส.2

 14. http://thaifuirt.webuda.com/
  น.ส.สุภัทรา ศรีสวัสดิ์ เลขที่ 13 ปวส. 2 เลขาฯ

 15. http://personality.webuda.com/
  น.ส.สายทิพย์ โพธิมณี เลขที่ 12 ปวส.2 เลขานุการ

 16. http://buppha.site40.net
  เว็บไซต์กระเป๋าสานพลาสติก นางสาวบุบผา สอดสาย ส. 2 เลขานุการ เลขที่ 4

 17. http://secretaryfrist.comli.com
  นางสาวศิริพร ศรีผ่อง เลขที่ 17 แผนกวิชาการเลขานุการ

 18. http://yuwadee.webuda.com/
  นางสาวยุวดี ลือสถาน เลขที่ 9 แผนกวิชาการเลขานุการ ปวส. 2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: