โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบด้วยระบบ e-Training

      โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบด้วยระบบ e-Training  เปิดอบรมผ่านระบบ UTQ Online  ตั้งแต่วันที่ 20  เมษายน  2555 -20  เมษายน  2555 ระยะเวลา 5  เดือน

       กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม  ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ โดยให้ลงทะเบียนเรียนทางเว็บไซต์ http://www.utqonline.com , http://www.utqonline.net , http://www.utqonline.in.th   ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนหรือสนใจ เป็นประโยชน์ต่องานอย่างน้อยคนละ  1 วิชา  สำหรับผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนอบรมมากว่า  1 วิชา  เมื่อผ่านการอบรมวิชาแรกแล้ว จึงลงทะเบียนเรียนในวิชาต่อไปได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: