โครงการอิ่มบุญ 999 วัด

      โครงการอิ่มบุญ 999 วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม 84,000 คน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
1.คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลงานภาพวาด 32 ผลงาน และโครงงานจำนวน 55 โครงงาน โดยเปิดดูผลการพิจารณาได้ที่ www.imboon999.com
2.ให้นักเรียนเจ้าของผลงานพร้อมครูที่ปรึกษาในการวาดภาพ 1 คน และนักเรียนผู้แทนของโครงงานนักเรียน ภายใต้โครงการอิ่มบุญ 999 วัดฯ(นักเรียน 3 คน ครู 1 คนต่อ 1 โครงงาน)มาร่วมเข้าค่ายเพื่อนำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 16-19 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา(ดูกำหนดการค่ายได้ที่ www.imboon999.com)โดยส่งใบตอบรับภายในวันที่ 12 มีนาคม 2555 ที่ ch_koki@hotmail.com หรือโทรสารหมายเลข 035–248-047 ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย เบิกค่าเดินทางจากผู้จัดค่าย และมีใบประกาศเกียรติคุณให้ทุกคนที่เข้าค่ายครบตามเวลา
3.ให้นักเรียนนำแผ่นป้ายนิทรรศการโครงงาน ขนาด240cm x65cm จำนวน 1 แผ่นมาด้วย(ตามแนวทางการสรุปผลข้อ 4)
4.เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับการเข้าค่ายคุณธรรมฯ และ ชุดนักเรียน มาด้วย
5.ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณราตรี 08-6366-2969 08-5225-0742 คุณศุภชัย 08-8496-7521

ที่มา: www.obec.go.th

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: