การแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี 2555

                                                      การแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี  2555  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ ทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้เวทีการแข่งขันทางวิชาการเป็นสื่อกลางในการสร้างแรงจูงใจผู้เกี่ยวข้อง  โดยมีวิธีการแข่งขันดังนี้

1. แข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 15  Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest (PMWC 2012) เดือนกรกฎาคม  2555  ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

2. การแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ  International Mathematics Cmpetition (IMC 2012) เดือนกรกฎาคม  2555 ณ ไต้หวัน  แบ่งการแข่งขันออกเป็น  2 เวที

         2.1  การแข่งขันคณิตศาสตร์  ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา  Elementary Mathematics International Competition (EMIC 2012)

         2.2 การแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (World Youth Mathematics Inter-City Competition (WYMIC 2012)

3. การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก เอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Southeast Mathematics Olympiad (SMO 2012) เดือนสิงหาคม 2555  ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

4. การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา International Mathematics and Science Olympiad for primary School (IMSO 2012) เดือนพฤศจิกายน 2555 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สำหรับรายละเอียดแนวทางการจัดแข่งขันดาวน์โหลดทาง www.khangkhun.org    www.inno.obec.go.th

หรือ รายละเอียดเพิ่มเติม

2 Responses

  1. http://sakpon.diarylove.com
    ด.ช.ศักดิ์พล ดาวกระจาย

  2. ประกาศผลเมื่อไหร่ค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: