การตรวจสอบเว็บไซต์ของหน่วยงานให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ฟรี! วันนี้ถึง 31 ธ.ค. นี้‏

          เรื่อง การตรวจสอบเว็บไซต์ของหน่วยงานให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ฉบับที่ ๔ และ กฎกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฟรี

เรียน ท่านผู้สนใจ

ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ออกกฎกระทรวงในเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๒๐(๖) แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการฯ เช่นกัน

 

ทาง ThaiWebAccessibility.com เราเป็นผู้ให้บริการการตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ตามมาตรฐานของ W3C (World Wide Web Consortium) ตามแนวทาง WCAG Version 2.0 ตั้งแต่ระดับ A, AA, AAA

โดยท่านสามารถขอรับคำปรึกษา ข้อเสนอแนะ การตรวจสอบเว็บไซต์เบื้องต้นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากเรา วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้ที่ เบอร์โทร. 084 010 5208 หรือ E-Mail : info@thaiwebaccessibility.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ http://www.ThaiWebAccessibility.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: