โครงการค่ายภาษาอังกฤษ MOL English Camp

                                                      ด้วยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟฺ์  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ดำเนินโครงการ “หนึ่งใจ  เพื่อการศึกษา” เพื่อส่งเสริมการศึกษาทุกด้าน  โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษที่จังหวัดกาญจนบุรี และนครนายก เป็นเวลา  3 วัน 2 คืน

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: