กิจกรรมโครงการ Thai Science camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 4

      ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการ Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่  9-12  ธันวาคม  2554  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้สนใจทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศ  ประมาณ  150-200 ได้พบกับนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่  30  กันยายน  2554  
  คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: