รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล และทุนอื่นๆ

       ด้วยวสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2555 (ทุนระดับมัธยมศึกษา) เปิดรับสมัครวันที่ 13-27  กันยายน  2554 ทาง internet  เว็บไซต์  http://scholar2.ocsc.go.th   โดยมีทุนรับสมัครดังนี้
ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     -ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวงแลกรม หรือหน่วยงานของรัฐ  จำนวน  5 ทุน
ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ทุนเล่าเรียนหลวง     9     ทุน
2. ทุนไทยพัฒน์           16  ทุน
3. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    10  ทุน
4. ทุน ปตท. สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน)     4   ทุน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: