การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย (National Linux Competition: NLC 2012)

                                                                  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดกิจกรรม “การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย (National Linux Competition: NLC 2012) เพื่อส่งเสริมการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สภายในประเทศ เพิ่มปริมาณผู้ใช้งาน สร้างความเข้าใจให้แก่สถาบันการศึกษาสามารถนำไปเผยแพร่และส่งเสริมได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ลดปริมาณการละเมิดลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ ลดการสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านซอฟต์แวร์เทคโนโลยีได้ สำหรับรูปแบบของการจัดแข่งขันนี้ เป็นเวทีแสดงความสามารถให้แก่เยาวชนที่สนใจ ที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกิน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป ให้ได้มีโอกาสทดสอบและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส อีกทั้งยังเป็นการปูพื้นฐานเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความสามารถ และความเชื่อมันด้านเทคโนโลยี Open Source Software อีกด้วย ซึ่งเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 29 กันยายน 2554 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.opensource2day.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: