กิจกรรมที่ 3

         กิจกรรมที่ 3 นี้  ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม โดยสมมติว่านักเรียนเป็นโปรแกรมเมอร์  นักเรียนจะเขียนโปรแกรมอะไรเป็นอันดับแรก  บอกเหตุผลประกอบด้วย

285 Responses

 1. เขียนโปรแกรม Adobe Captivate เพราะเป็นโปรแกรมที่สะดวกในการนำเสนองาน เป็นสื่อการเรียนการสอน และสะดวกมากในการทำ ทำให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและอื่นๆอีกมากมาย

 2. เขียนโปรแกรมที่ทำให้คนตาบอดสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้การสัมผัสจากคีย์บอร์ด คือ ระบบการทำงานจะเป็นแบบเสียงพูดที่เวลาเราพิมพ์อะไรลงไปนั้นก็จะมีเสียงพูดออกมาซึ่งทำให้ง่ายต่อการทำงานและประหยัดเวลาด้วยเหมาะสำหรับผู้ป่วยทางสายตาเป็นอย่างมาก แค่กดลงตรงคีย์บอร์ดและใช้ประสาทสัมผัสในการฟังเท่านั้นก็ได้งานที่เราต้องการแล้ว

 3. สร้างโปรแกรม การเรียนการสอน เพื่อให้สะดวกสบายต่อการเรียนการสอน

 4. เขียนโปรแกรมทางการศึกษาเพิ่มเติ่มเหมือนใบความรู้เพิ่มเติ่มที่เราสามารถเข้าไปทำใบงานหรือหาความรู้เพิ่มเติมนอกจากในห้องเรียนดดยการสร้างโปรแกรมอาจจะเน้นไปในทางโหลดใบงานไปทำ โดยในโปรแกรมจะมีใบงานแต่ละวิชาแนบไว้เพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน

 5. โปรแกรม “ออกแบบอาคาร”
  เพราะ ชอบแนวนี้ อยากเป็นสถาปนิก เลยอยากสร้างโปรแกรมออกแบบเพื่อใช้เอง และเพื่อคนที่ สนใจ มาลองใช้ดู;)
  โปรแกรมที่สนใจ เช่น Autocad..

 6. เขียนโปรแกรม Adobe Captivate เพราะเป็นโปรแกรมที่สะดวกในการนำเสนองาน เป็นสื่อการเรียนการสอน และสะดวกมากในการทำ ทำให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและอื่นๆอีกมากมาย

 7. เขียนโปรแกรมที่ทำให้คนตาบอดสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้การสัมผัสจากคีย์บอร์ด คือ ระบบการทำงานจะเป็นแบบเสียงพูดที่เวลาเราพิมพ์อะไรลงไปนั้นก็จะมีเสียงพูดออกมาซึ่งทำให้ง่ายต่อการทำงานและประหยัดเวลาด้วยเหมาะสำหรับผู้ป่วยทางสายตาเป็นอย่างมาก แค่กดลงตรงคีย์บอร์ดและใช้ประสาทสัมผัสในการฟังเท่านั้นก็ได้งานที่เราต้องการ

 8. โปรแกรมการเรียนการสอนให้มีความสะดวกสะบาย และไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือทำธุรกรรมต่างๆ จึงอยากสร้างโปรแกรมการเรียนการสอนทางไกลเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและยังสามารถพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้

 9. เขียนโปรแกรมทางการศึกษาเพิ่มเติ่มเหมือนใบความรู้เพิ่มเติ่มที่เราสามารถเข้าไปทำใบงานหรือหาความรู้เพิ่มเติมนอกจากในห้องเรียนดดยการสร้างโปรแกรมอาจจะเน้นไปในทางโหลดใบงานไปทำ โดยในโปรแกรมจะมีใบงานแต่ละวิชาแนบไว้เพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน…

 10. เขียนโปรแกรมที่ทำให้คนตาบอดสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้การสัมผัสจากคีย์บอร์ด คือ ระบบการทำงานจะเป็นแบบเสียงพูดที่เวลาเราพิมพ์อะไรลงไปนั้นก็จะมีเสียงพูดออกมาซึ่งทำให้ง่ายต่อการทำงานและประหยัดเวลาด้วยเหมาะสำหรับผู้ป่วยทางสายตาเป็นอย่างมาก แค่กดลงตรงคีย์บอร์ดและใช้ประสาทสัมผัสในการฟังเท่านั้นก็ได้งานที่เราต้องการแล้ว

 11. ขียนโปรแกรมที่ทำให้คนตาบอดสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้การสัมผัสจากคีย์บอร์ด คือ ระบบการทำงานจะเป็นแบบเสียงพูดที่เวลาเราพิมพ์อะไรลงไปนั้นก็จะมีเสียงพูดออกมาซึ่งทำให้ง่ายต่อการทำงานและประหยัดเวลาด้วยเหมาะสำหรับผู้ป่วยทางสายตาเป็นอย่างมาก แค่กดลงตรงคีย์บอร์ดและใช้ประสาทสัมผัสในการฟังเท่านั้นก็ได้งานที่เราต้องการแล้ว

 12. ถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์จะเขียนโปรแกรม Adobe Captivate ขึ้นมาก่อน
  เพราะเป็นโปรแกรมของการสร้างสื่อการสอนที่สามารถทำได้ง่าย และรวดเร็วเมื่อสามารถทำได้ก็นำเอาความรู้จากการสร้างโปรแกรม Adobe Captivate ไปต่อยอดในการพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆที่สามารถจะสร้างสื่อการเรียนได้ดีกว่าหรืออาจจะสร้างโปรแกรมที่เกี่ยวกับสื่อมัลติมิเดียที่ดีกว่าเดิมได้

 13. เขียนโปรแกรมป้องกันการHackข้อมูลของพวกHacker เพื่อป้องกันข้อมูลของเราไม่ให้โดนขโมยไปอย่างง่ายๆ

 14. เขียนโปรแกรมที่ทำให้คนตาบอดสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้การสัมผัสจากคีย์บอร์ด คือ ระบบการทำงานจะเป็นแบบเสียงพูดที่เวลาเราพิมพ์อะไรลงไปนั้นก็จะมีเสียงพูดออกมาซึ่งทำให้ง่ายต่อการทำงานและประหยัดเวลาด้วยเหมาะสำหรับผู้ป่วยทางสายตาเป็นอย่างมาก แค่กดลงตรงคีย์บอร์ดและใช้ประสาทสัมผัสในการฟังเท่านั้นก็ได้งานที่เราต้องการแล้ว

 15. เขียนโปรแกรมที่ทำให้คนตาบอดสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้การสัมผัสจากคีย์บอร์ด คือ ระบบการทำงานจะเป็นแบบเสียงพูดที่เวลาเราพิมพ์อะไรลงไปนั้นก็จะมีเสียงพูดออกมาซึ่งทำให้ง่ายต่อการทำงานและประหยัดเวลาด้วยเหมาะสำหรับผู้ป่วยทางสายตาเป็นอย่างมาก แค่กดลงตรงคีย์บอร์ดและใช้ประสาทสัมผัสในการฟังเท่านั้นก็ได้งานที่เราต้องการแล้ว

 16. ผมจะเขียนโปรแกรม ที่ช่วยในด้านการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนการสอนทางไกล ผมจะเขียนโปรแกรมการเรียนการสอน โดยให้นักเรียน เรียนหนังสืออยู่ที่บ้านไม่ต้องมาโรงเรียน โดยเฉพาะกลุ่มพวกเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย เพื่อที่จะให้นักเรียนกลุ่มนี้เรียนหนังสืออยู่ที่บ้าน โดยมีพ่อและแม่ช่วยสอนอยู่ด้วย ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางให้ลำบาก

 17. ดิฉันจะเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการเรียน การสอน หรือสื่อการสอน ความรู้ในด้านเรื่องต่างๆของวิชาของแต่ระดับ เพื่อให้ได้ศึกษาต่อไป 🙂

 18. โปรแกรม Visual Basic
  เพราะ เป็นโปรแกรมสำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่กำลังเป็นที่ นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน

 19. โปรแกรมการเรียนการสอนให้มีความสะดวกสะบาย และไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือทำธุรกรรมต่างๆ จึงอยากสร้างโปรแกรมการเรียนการสอนทางไกลเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและยังสามารถพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้

 20. captivate เหตุผลเพราะมีความสนุกกับการเรียน ได้ความเพลิดเพลินจากการเรียนการสอน และได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมcaptivateมากขึ้น

 21. เขียนโปรแกรม Adobe Captivate เพราะเป็นโปรแกรมที่สะดวกในการนำเสนองาน เป็นสื่อการเรียนการสอน และสะดวกมากในการทำ ทำให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและอื่นๆอีกมากมาย

 22. เขียนโปรแกรมเพื่อความสะดวกสบายแก่มนุษย์เช่นโปรแกรม adobe captivate
  ช่วยในการใช้สื่อนำเสนอ และ สามารถเป็นโปรแกรมช่วยสอนแก่คนที่ไม่รู้เรื่องเกียวกับเทคโนโลยี และสามารถนำโปรแกรมต่างๆมาประยุกต์อีกด้วย 😛

 23. โปรแกรม Adobe เพราะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจและทำให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถนำโปรแกรมต่างๆมาประยุกต์ใช้ได้

 24. เขียนโปรแกรมทางการศึกษาเพิ่มเติ่มเหมือนใบความรู้เพิ่มเติ่มที่เราสามารถเข้าไปทำใบงานหรือหาความรู้เพิ่มเติมนอกจากในห้องเรียนดดยการสร้างโปรแกรมอาจจะเน้นไปในทางโหลดใบงานไปทำ โดยในโปรแกรมจะมีใบงานแต่ละวิชาแนบไว้เพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน

 25. โปรเเกรมเกี่ยวกับการศึกษา
  เพราะ เป็นสื่อเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต จะเป็นโปรเเกรมการเรียนเรื่องต่าง ๆ วิชาต่าง ๆ

 26. โปรแกรมการออกแบบบ้าน
  เพราะทุกวันนี้จะสร้างบ้านต้องจ้างสถาปนิกมาออกแบบให้มันเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ถ้ามีโปรแกรมนี้เราจะสามารถออกแบบบ้านต่มที่เราต้องการได้
  และเป็นการไม่สิ้นเปลืองไปในตัว

 27. เขียนโปรแกรมที่ทำให้คนตาบอดสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้การสัมผัสจากคีย์บอร์ด คือ ระบบการทำงานจะเป็นแบบเสียงพูดที่เวลาเราพิมพ์อะไรลงไปนั้นก็จะมีเสียงพูดออกมาซึ่งทำให้ง่ายต่อการทำงานและประหยัดเวลาด้วยเหมาะสำหรับผู้ป่วยทางสายตาเป็นอย่างมาก แค่กดลงตรงคีย์บอร์ดและใช้ประสาทสัมผัสในการฟังเท่านั้นก็ได้งานที่เราต้องการแล้ว

 28. โปรแกรมการเรียนการสอนให้มีความสะดวกสะบาย และไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือทำธุรกรรมต่างๆ จึงอยากสร้างโปรแกรมการเรียนการสอนทางไกลเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและยังสามารถพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้……

 29. จะเขียนโปรแกรมป้องกันไวรัส หรือการป้องการจากการโดนhack เราจะได้รู้วิธีการป้องกันไวรัสสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เพราะรู้เขารู้เรา และอาจจะเป็นอาชีพเสริมได้ถ้าหากใครมาจ้างเราไปตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสให้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: